Dursunbey Belediyesi, kuruluşu itibariyle eski bir belediyedir. Kuruluşu 1900 yılı olarak bilinir.
Bu zamana kadar 15 adet Belediye başkanı görev yapmıştır. Belediyede günümüzde norm kadroya göre 4 müdürlük vardır.
               

1-Yazı İşleri Müdürlüğü  

2 adet memur ile;
* Meclis işleri
* Encümen işleri
* Evlendirme
* Personel işleri
* Birimle ve Başkanlık Özel Kalemle ilgili yazışmalar
* Mezarlıkla ilgili işler
* Sivil Savunma işleri
* Arşiv

2-Hesap İşleri Müdürlüğü

5 adet memur ile
* Tahakkuk
* Tahsilat
* Kiralar
* Emlak, Çevre Temizlik vergisi
* Su – Otobüs işleri
* Ödemeler

3-Fen İşleri Müdürlüğü

2 Memur, 1 sözleşmeli teknik personel ile;
* Yol, su, kanalizasyon alt yapı hizmetleri
* İmar Hizmetleri
* Yapı ve Yapı Kullanma ruhsatları
* Proje hizmetleri
* Araç-Ekipman hizmetleri
* Yapım işleri

4-Park Bahçeler Müdürlüğü

* Yeşil alanların bakımı        
* Çocuk oyun alanları, park ve mesire yerlerinin bakımı

5-Zabıta Komiserliği

1 Kom.V., 5 zabıta memuru ile;
* Gayri Sıhhi işyeri ruhsatları
* İşyeri çalışma ve hafta tatili ruhsatları
* İşyerleri ve diğer esnafın denetlenmesi
* İlçe merkezi Temizlik hizmetleri kontrolü (özelleştirilmiştir.)
* Trafik düzenlemeleri ile ilgili hizmetler

6-İtfaiye Çavuşu

1 Çavuş V. , 4 itfaiye eri
* Yangına karşı önlemler ve müdahale hizmetleri

7-Veteriner

* Mezbahada yapılan kesim kontrolü
* Başıboş hayvanlarla mücadele
görevleri Müdürlükler ve birimler tarafından yerine getirilmektedir.

Halihazırda bu hizmetler 28 memur, 8 kadrolu işçi 37 geçici işçi ile yapılmaktadır.

2006 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

-Otogar inşaatı aralık ayı sonu itibariyle bitiriliyor. (600.000 YTL.)
-17 Sokak ve cadde döşemesi bitirildi.(16.500 m². Yaklaşık; 210.000 YTL)
-Sazın düzenlenmesi (Kısmi ağaç dikimi yapıldı)
-Belediye Binasının onarımı yapıldı. (Yaklaşık 40.000 YTL)
-Suçıktı mesire yerinde ve otogar yanında kamulaştırmalar yapıldı. (Yaklaşık 115.000 YTL)
-Eski Tahıl Pazarı, Sağlık Ocağı ve altı dükkânlar tamamlanıp hizmete sunuldu. (Yaklaşık 35.000 YTL)
-İtfaiye yeni binaya kavuştu. Ayrıca su dolum tesisi bitirildi. (Yaklaşık 85.000)
-Çalıköy suya kavuştu. (3.500 m. Su hattı, depo ve motopomp bitirildi.)
-Halı sahanın halısı tamamen değişti. (32.000 YTL)
-Yeni itfaiye ve tamirhane çevresi ile Sanayide ki taş ocağı çevresi yeni tel örgü ile çevrildi.
-Eski su hatlarının değiştirilme projesi ihale edildi. Proje çalışmaları başladı.
-3 Adet su deposu yapıldı (100, 60, 30 tonluk)
-Esentepe ve Sedirkent kanalizasyonları bitirildi. (670 m.)
-Saz’da sulama kanalı bitirildi. (170 m)
-48 Daireye yeni su hattı çekildi. (480 m)
-İstasyon Mahallesinde Belediyeye ait bina tadilat ile umumun kullanacağı hale getirildi.
-Suçıktı Yolu tretuvar çalışması başladı.
-Şehir girişine şelale yapıldı.
-Belediyemiz Bilgisayar yazılım programı yenilendi ve “Tek Sicile” geçildi
-El Bilgisayarı alındı.(Su sayaç okumasında sorunlar en aza indirilecek.)
-İller Bankası aracılığı ile Dursunbey Belediye Başkanlığına hizmet aracı kazandırıldı.
-11 Aileye günlük sıcak yemek ve aylık 78 aileye kuru gıda yardımı yapılıyor.
-Kompresör, Kompaktör, Jeneratör ve haşarata karşı ilaçlama aracı alındı.
-86 Üniversite öğrencisine tahsil bursu veriyoruz.(Aylık 6.000 YTL)

Bununla birlikte Hıdırlık mevkiinde mesire yeri olarak kullanılan yer (90.000 m2) ormandan kiralanarak yapılan bir proje ile düzenlemesine başlanılmıştır. Ayrıca Suçıktı mesire alanı yanındaki kamulaştırılacak yerlerin dava süreci devam ediyor. Bitmesi halinde o yerlerde düzenlenecektir.

2007 yılında içerisinde içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına da başlanacaktır. Mevcutta hal binası olarak bilinen yerin üst katı kültür ve eğitim yeri olarak tadilatı yapılacaktır. Bu tadilatla ilgili proje yapılmaktadır. Yine 2007 yılında 15 adet sokağımızın parke taş döşemesi yapılacaktır.