a- Tarihçe
Dursunbey ve çevresi oldukça eski yerleşim yerlerindendir. Milattan sonra 131-132 yıllarında Roma uygarlığı zamanında kurulduğu tahmin edilmektedir. Dursunbey’in yakın tarihteki adı Balat olmakla birlikte, nahiye teşkilatının kurulması ile birlikte adı bölgeye yerleşen Türkmenlerin ileri gelenlerinden Dursun Ağa’ya izafeten Dursunbey olarak değiştirilmiştir. Balıkesir’e bağlı bir bucak merkezi iken 1925 yılında ilçe olmuştur. Belediye teşkilatı ise 1900 yılında kurulmuştur.

b- Konum
Dursunbey, bağlı olduğu il olan Balıkesir’in doğusundadır.  Balıkesir – Kütahya yöresinin engebeli ve ormanlık bölgesinde, Balıkesir’e 72 km. uzaklıkta ve Ankara-İzmir demiryolunun 7 km. kuzeyindedir. İlçenin rakımı 639 m. Yüzölçümü 1952 km2 dir. Dursunbey ilçesi bu arazi büyüklüğü ile Balıkesir merkez ilçe dahil ilde en büyük araziye sahiptir ve il yüzölçümünün yüzde 13.33’ünü kapsamaktadır.

c- Ekonomi
Dursunbey genelinde 126,000 hektar orman alanı mevcuttur. Türkiye’de iki adet orman işletmesi bulunan nadir ilçelerdendir. İlçede en önemli geçim kaynağı  orman ve orman ürünlerine dayalı sanayi kollarından sağlanmaktadır ki en önemli ticari faaliyette keresteciliktir. Dursunbey ve civarındaki ormanlardan kesilen tomrukların yanı sıra ilçeye BDT ülkelerinden bol miktarda ithal orman emvali gelmekte ve işlenmektedir. Bu sektör aynı zamanda nakliye sektörünün de gelişmesini sağlamıştır. 80 civarındaki ağaç sanayi imalathanelerinde 900 kişi çalışmakta ve yılda  250.000 metreküp orman emvali işlenmektedir. İlçenin Söğütözü Bölgesinde zengin kömür yatakları ile Güğü Köyü civarında kıymetli taş işlemeciliğinde takı olarak kullanılan ametist madeni yatakları  bulunmakta ve ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. İlçe traverten mermer rezervi açısından da zengindir, gelişen sektörlerden biri de traverten mermer işletmeciliğidir ve ilçe nüfusunun önemli bir kesimi maden ve mermer ocaklarında çalışmaktadır.     

d- Nüfus
1990 yılında 13.025 olan Dursunbey ilçe merkezi nüfusu 2000 yılında 14.654’e, 2007 yılında 17.701’e yükselmiştir. Nüfusun sürekli artmasının en önemli nedeni, oldukça fazla olan çevre köylerden ilçe merkezine olan göçtür. Şehir, artan nüfusa paralel olarak hızlı bir şehirleşme içindedir. Bu durum Belediyenin imar, altyapı ve sosyal hizmet alanını oldukça genişletmiştir.