T.C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DURSUNBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Dursunbey Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 14 Şubat 1994 tarihli toplantısında alınan karar gereğince, 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Ağaç İşleri ve İnşaat Programı ile Dursunbey Belediyesinin tahsis ettiği eski itfaiye binasında 53 öğrenci ile faaliyetine başlamıştır.

 

Binanın elverişsiz ve yetersizliği nedeniyle 01.06.1996 tarihinde Dursunbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait Saz mevkiinde bulunan toplam 4050 m alana sahip binaya taşınmıştır. Bu binaya taşındıktan sonra İnşaat Programı ve Ağaç İşleri (Programın adı YÖK tarafından Mobilya ve Dekorasyon olarak değiştirilmiştir) Programına ilaveten daha sonra sırasıyla Hazır Giyim (Programın adı YÖK tarafından Tekstil olarak değiştirilmiştir), El Sanatları ile Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği programları açılmıştır. Takı Tas. ve Süs Taş. İşl. Programı haricinde diğer programların 2. öğretimleri de mevcuttur.

Dursunbey MYO.

Program Adı

1. Öğretim

Kontenjanı

2. Öğretim

Kontenjanı

İnşaat Programı

40

40

Mobilya ve Dekorasyon Programı

40

40

Tekstil Programı

40

40

El Sanatları Programı

40

40

Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği Programı

40

-

 

Yüksekokulumuzda, 5 teknik programla 710 öğrenci, 15 akademik personel ve 8 idari personel bulunmaktadır.

 

15.09.2006 tarihinde Dursunbey Kaymakamlığınca Yüksekokulumuz için tahsisi yapılmış Hıdırlık mevkiindeki 45.000 m’lik alanda bulunan Yüksekokulumuz kendi binasına taşınmıştır.

 

Fiziki şartları olarak 70 şer m’lik 4 adet teknoloji sınıfı, 3 adet derslik, 1 teknik resim laboratuarı, 1 bilgisayar laboratuarı ve 1 anfi sınıfı mevcuttur. Ayrıca 200 m’lik Mobilya ve Dekorasyon, 200 m’lik Tekstil, 90 m’lik İnşaat, 2 adet toplam 140 m’lik El Sanatları ve 3 adette toplam 140 m’lik Takı Tas. ve Süs Taş. İşl. atölyeleri ile birlikte akademik ve idari personel odaları ile 500 m’lik öğrenci kantini, 200 m’lik yemekhane ve 300 m’lik konferans salonu da bulunmaktadır.

 

Ayrıca Yüksekokulumuzun arazisi üzerinde açık spor kompleksi de mevcuttur. Burada basketbol, voleybol, futbol ve tenis sahası bulunmaktadır. Peyzaj çalışmaları ise halen devam etmektedir.

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Yrd.Doç.Dr. Fuat ÖZER (Meslek Yüksekokulu Müdürü)

Öğr.Gör. İmren BARUTÇU (Müd.Yrd. El Sanatları Programı)

Öğr.Gör. Günol YILMAZ (Müd.Yrd.Mobilya ve Dekorasyon Programı)

Öğr.Gör. Erdim KIRDAR ( İnşaat Programı)

Öğr.Gör. Mehmet Ali EROĞLU (El Sanatları Programı)

Öğr.Gör. Erşan ÇAVDAR (İnşaat Programı)

Öğr.Gör. Sibel BAYAR (Tekstil Programı)

Öğr.Gör. Yıldız GERDAN (Takı Tasarımı ve Süs Taş. İşl. Programı)

Öğr.Gör. Ali TELLİ (Mobilya ve Dekorasyon Programı)

Öğr.Gör. Arzu PİLEVNE (Tekstil Programı)

Öğr.Gör. Aysel ÇETİNDERE (Tekstil Programı)

Öğr.Gör. Bekir BALTACI (Mobilya ve Dekorasyon Programı)

Öğr.Gör. Hüseyin ŞAHİN (Takı Tasarımı ve Süs Taş. İşl. Programı)

 

İDARİ PERSONEL

 

Hayati MADEN (Meslek Yüksekokulu Sekreter V.)

Levent AYDIN (Alım-Satım-Ambar)

Ayşe BÜK (Özlük-Muhasebe)

Sabir KARAKUŞ (Öğrenci İşleri)

Mustafa ÖZDEMİR (Teknisyen) (Sözleşmeli)

Mehmet UYSAL (Hizmetli) (Sözleşmeli)

Emin KARDAŞ

İNŞAAT PROGRAMI

PROGRAMIN ÖĞRETİM ELEMANLARI

·Öğr. Gör. Erşan ÇAVDAR (Koordinatör)

·Öğr. Gör. Erdim KIRDAR

ÖĞRENCİ KONTENJANI:

40 (1.Öğretim) + 40 (2.Öğretim)

MEVCUT ŞARTLAR:

2 derslik, 1 teknik resim sınıfı, 1 atölye, 1 bilgisayar laboratuarı

MEZUNİYET ÜNVANI:

İnşaat Teknikeri

İNŞAAT PROGRAMININ AMACI

 

İnşaat programın amacı, mimari projeyi yorumlayıp, uygulayabilen, gerektiğinde proje tasarımı ve çizimini yapabilen, bilgisayar kullanmasını bilen, mimari-betonarme konularındaki paket programlarla tasarım ve çözümleme yapabilen, özellikle AutoCAD Word ve Excel gibi çok amaçlı programlara hakim, inşaat malzemelerinin özellikle çimento ve betonun özelliklerini bilen, beton karışım hesabı yapan, keşif, metraj, hakediş düzenleyebilen, topografya, aplikasyon konularında bilgili, arazi ölçümü yapabilen, İnşaat malzemelerinin standartlara uyup uymadığını deneylerle tespit eden, Yapıların temel projelendirme safhasında zemin tahkiki olarak isimlendirilen çalışmaları deney yoluyla yapabilen,  Zemin ve hidrolik konusunda temel bilgi ve uygulamada elde edilen neticeleri yorumlayabilen,  , edindiği teorik bilgileri staj döneminde pekiştiren, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ara elemanlar (İnşaat Teknikeri) yetiştirmektir.

Çağımızda teknolojik gelişim, tüm ulusların temel hedefi haline gelmiştir. Teknolojik gelişimin temelinde ise bilimsel çalışma ve araştırmalar yatmaktadır. Üniversitelerimiz, bilimsel araştırmaya dayalı eğitim-öğretim yoluyla, eğitimin ülke kalkınmasındaki önemli rolünü pekiştirme sorumluluğunu üstlenmiştir. Teknolojik gelişim sürecinde; emek, sermaye ve doğal kaynaklar kadar bir başka önemli unsur da yetişmiş insan gücüdür. Bu nedenle eğitim; bilgili, düşünen, üreten ve karşılaşılan problemleri çözebilen nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi açısından günümüzde her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır

Ne var ki yaşadığımız depremlerden sonra; genel olarak yapılarımızın kalitesi, proje uygulanırken yapılan yanlışlıklar, denetimlerin ve iş ahlâkının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Tüm bunlardan sonra inşaat sektörüne ara eleman yetiştiren meslek yüksekokullarının inşaat programından mezun olan öğrencilerin önemi bir kez daha  anlaşılmıştır.

PROGRAMIMIZIN ÖNEMİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Programımızda iş ahlâkının yanında teorik derslerde, gelişen teknolojiye paralel olarak mesleğimizin içerdiği tüm konular öğrencilerimize verilmektedir. Verilen teorik bilgilerin uygulamalı olarak teknik resim, meslek resim, atölye uygulama derslerinde  pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Mimari projelere ait maket çalışmaları yapılarak ortaya çıkan örneklerin minyatür boyutlarında görülmeleri sağlanmaktadır. Atölye uygulama derslerinde kalıp yapımı, betonarme donatısı hazırlama, duvar örgüleri, çatı sistemleri, sıva, badana, boya, kartonpiyer işleri, yalıtım, alçı sıva,  her türlü döşeme kaplama çeşitleri uygulaması yapılmaktadır. 

Ayrıca; konu ile ilgili resmi kuruluşlara ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren özel firmalara ait şantiyelere teknik geziler yapılarak öğrencilerin piyasada yapılan çalışmaları yerinde görmeleri sağlanmaktadır.   

Bilgisayar laboratuarımızda ise öğrencilerimizin uygulamalı AutoCAD ve çok değişik paket programlar kullanma olanağı vardır.

İnşaat Programı olarak her geçen gün artan nitelikli eğitimimiz ile bilgi ve beceri sahibi, uygulamacı, teknik düzeyi yüksek, teknik elemanlar  yetiştirmekteyiz.

İnşaat sektörünün özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki önemi nedeniyle; teoriyi uygulamaya aktarabilen, teknik ve genel konular arasında denge kurabilen, her türlü teknolojik gelişmeye uyum sağlayabilen ihtisas sahibi elemanların yetiştirilmesi görevini Dursunbey Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı, kendine ilke edinmiştir.

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI

 PROGRAMIN ÖĞRETİM ELEMANLARI

  • Öğr. Gör. Günol YILMAZ(Koordinatör)
  • Öğr. Gör. Ali TELLİ
  • Öğr. Gör. Bekir BALTACI

Son yıllarda hızla gelişip dış dünyaya açılma hedefleri olan Türk mobilya ve dekorasyon sektörünün eğitilmiş ve nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve üretim bandının başında daha sağlam dürüst ve yetenekli kişiler yetiştirmek temel hedefimizdir. Bunun yanı sıra beş yıllık bir mesleki eğitimin tamamlayıcısı olan programımızın diğer bir hedefi de orta ve küçük işletmelere müteşebbis yetiştirmektir.

PROGRAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Programımızda 2 yıl eğitim gören öğrencilerimiz ilk yılda teorik olarak öğrendikleri ahşap ve ahşap ürünleri ile bunları şekillendirme, ölçü, form ve biçim vermeye yarayan makine alet ve avadanlıkları tanıyıp özelliklerini ve çalışma biçimlerini öğrenip geliştirir. İkinci yılda uygulamalı olarak, resim ölçü ve güvenlik temellerine dayanan çeşitli gurup ve tek mobilya üretimi yapılmaktadır.


İmkânlarımız ölçüsünde teknolojinin gelişmelerini takip ederek birçok dalı bulunan mobilya ve dekorasyon sektörünün her dalında temel eğitimi ve sistemi öğrencilerimize aktarılmaktadır. Okulumuz ve bölgesel sanayimizde bulunmayan seri üretim, makine ve aletlerini tanıyabilmek amacıyla her yıl teknik geziler düzenlenerek öğrencilerin bu konudaki eksikleri giderilmektedir.

ÖĞRENCİ KONTENJANI:

40 (1.Öğretim) + 40 (2.Öğretim)

MEVCUT ŞARTLAR:

2 derslik, 1 teknik resim sınıfı, 1 atölye, 1 bilgisayar laboratuarı

MEZUNİYET ÜNVANI:

Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri

TEKSTİL PROGRAMI

PROGRAMIN ÖĞRETİM ELEMANLARI

·   Öğr. Gör. Sibel BAYAR (Koordinatör)

·   Öğr. Gör. Arzu PİLEVNE

·    Öğr. Gör. Aysel ÇETİNDERE

PROGRAMIN AMACI

Türk hazır giyim sektörü çağın gereklerine uygun uluslararası standartlarda üretim yapmak zorundadır. Belirlenen hedeflere ulaşılması ancak, kaliteli, ucuz, seri üretim ile mümkündür. İstenilen nitelikte bir üretimin gerçekleştirilmesi ancak bu alanda yetişmiş kaliteli iş gücünü gerektirmekte olup, nitelikli iş gücünün oluşturulmasında eğitim ile mümkündür.

Tekstil Programında; üretim, ürün geliştirme, tasarım, pazarlama ve yönetim konularında gerekli olan ve yeterli donanıma sahip ara elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.


PROGRAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Tekstil Endüstrisi; dokuma, iplikçilik, örme, trikotaj, konfeksiyon, terbiye ve kalite kontrol konularını kapsayan geniş bir sektördür.

Konfeksiyon dalında eğitim veren programımızda iş ahlâkının yanında, teorik derslerde gelişen teknolojiye paralel olarak mesleğin içerdiği tüm konular öğrencilere verilmektedir. Verilen teknik bilgilerin her türlü teknik donanıma sahip olan konfeksiyon atölyemizde yapılan uygulamalarla pekiştirilmesi sağlanmakta ve öğrencilerimize çalışma ortamında alınması gereken iş güvenliği tedbirleri hakkında gerekli bilgiler verilmektedir.

Programda, konfeksiyon işletmelerinde genel organizasyon ve planlama bilgisi verilerek öğrencilerimize piyasaya yönelik seri üretim yaptırılmaktadır.

Tekstil sektöründe firmalara teknik geziler düzenlenerek, öğrencilerin piyasada yapılan çalışmaları yerinde görmeleri sağlanmaktadır

Tekstil programında konfeksiyon sektörüne iyi eğitilmiş ve nitelikli ara elemanlar yetiştirilmektedir. Mezunlarımız, eğilimleri ve yeteneklerini geliştirerek işletmelerin üretim birimlerinde başarı ile mesleklerini sürdürmeleri sağlamaktadırlar.

ÖĞRENCİ KONTENJANI:

40 (1.Öğretim) + 40 (2.Öğretim)

MEVCUT ŞARTLAR:

2 derslik, 1 teknik resim sınıfı, 1 atölye, 1 bilgisayar laboratuarı

MEZUNİYET ÜNVANI:

Meslek Elemanı

Tekstil sanayi Türkiye ekonomisinin önemli üretim kollarından biridir. Gerek hammadde kaynağı, gerekse istihdam açısından ülkemizin yapısına uygun olan Hazır Giyim üretimi diğer ülkelerle rekabet edebilecek düzeye gelmiştir ve gelişmesini sürdürmektedir. Bu bağlamda tekstil-konfeksiyon alanında iyi yetişmiş, nitelikli elemana duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Sizlere tekstil sektörünün bu ihtiyacına cevap verebilme olanağı sunuyoruz.

EL SANATLARI PROGRAMI

   * Öğr. Gör. Mehmet Ali EROĞLU (Koordinatör)

    * Öğr. Gör. F. İmren BARUTÇU

PROGRAMIN AMACI       

İki yıllık ön lisans eğitimi yapan El Sanatları Programımız, El Sanatlarının gelişimine, desen, kalite, renk, tasarım ve beceri yönünden yardımcı olmayı ve yeni nesillere Türk El Sanatlarının inceliklerini öğretmeyi ve öğrenciye tasarım yolunda eğitim verebilmeyi amaçlar. Okulumuz iki yıllık eğitim sonunda, halı- kilim dokuma, desen,(yakma, polyester eskitme, ahşap boyama, çini, ebru, keçe), folklorik bebek, deri, nakış ve örgü alanında bilgili ve kalifiye elemanlar yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, fabrikalarda dokuyucu, özel şirketlerde desinatör, Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının açmış olduğu kurslarda halı usta öğreticisi olarak çalışabilirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerin bir kısmı serbest olarak hediyelik eşya üzerinde çalışabilirler. İki yıllık ön lisans eğitiminin sonunda öğrenciler, not ortalamalarına göre kendi bölümleri ile ilgili dört senelik lisans eğitimi veren okullara, dikey geçiş yapabilirler.

PROGRAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Programımızda eğitim ve öğretim ile geleneksellikten yola çıkılarak, bugüne ve geleceğe yönelik ihtiyaçlara yanıt verebilecek tasarımların yaptırılması amaçlanmaktadır. Bu tasarımlarda, bireysel yaratıcılığın ön planda tutulması gerekir.

Hat –Tezhip uygulamaları (Desen tasarım  atölyesi: Öğr.gör.  M. Ali EROĞLU)

 

 Minyatür uygulamaları (Desen tasarım  atölyesi: Öğr.gör.  M. Ali EROĞLU)


      çini tabak          çini tabak portre     dokuma portre    dokuma pano

Çini ve Dokuma uygulamaları (Desen tasarım  atölyesi:Öğr.gör.  M. Ali EROĞLU)

              (Yakma tekniği ile hat sanatının birlikte kullanımı)

Yakma (dağlama)tekniği uygulamaları (Desen tasarım  atölyesi: Öğr.gör.  M. Ali EROĞLU)

   (Yakma tekniği ile minyatür ve manzara desenlerinin uygulanması)

Yakma (dağlama) tekniği uygulamaları (Desen tasarım  atölyesi: Öğr.gör.  M. Ali EROĞLU)

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bir yandan Geleneksel Türk El Sanatlarının yaşatılmasına ilişkin çalışmalara yer verilirken, diğer yandan çağdaş sanat anlayışına yönelik tasarım ve özgün ürünler oluşturulmaktadır. Böylece mezun olan öğrenciler, gerek özel kuruluşlarda üretici ve yönetici olarak çalışabilmekte, gerekse iş ortamlarında kendi işlerini kurarak serbest çalışabilecek niteliklerde yetiştirilmektedir

(Çeşitli nakış tek. ile hat desenlerinin uygulanması) (geleneksel motifli deri çanta yapımı)  

Nakış ve deri teknikleri uygulamaları (Dekoratif ürünler atölyesi Öğr.gör.  İmren F: BARUTÇU)

Kültürümüzün yansıtılmasında ve günümüze aktarılmasında önemli bir payı olan el sanatları programında Süsleme ve tasarım atölyesinde ebru,hat,minyatür,çini dokuma,polyester ve ahşap boyama, yakma konularında(dağlama) ,

dekoratif ürünler atölyesinde ise bebek,deri,örgü nakış alanlarında uygulamalı ve teorik eğitim-öğretim verilmektedir.

    (Nakış kırlent)          Dursunbey yöresi  kadın ve erkek  kıyafeti 

Nakış  ve Folklorik bebek yapımı (Dekoratif ürünler atölyesi Öğr.gör.  İmren F: BARUTÇU)

(Örgü üretim teknikleri Dersinde günümüz örgü motifleri ile geleneksel motifler harmanlanarak çağdaş ve folklorik kıyafetler yapılmaktadır)

Örgü üretim teknikleri  Geleneksel ve özgün kıyafet tasarımları (Dekoratif ürünler atölyesi  Öğr.gör. İmren F: BARUTÇU)

      Deri boyama tekniği         Deri yakma tekniği

Deri teknikleri uygulamaları (Dekoratif ürünler atölyesi Öğr.gör. İmren F: BARUTÇU)

ÖĞRENCİ KONTENJANI:

40 (1.Öğretim) + 40 (2.Öğretim)

MEVCUT ŞARTLAR:

2 derslik, 2 atölye, 1 bilgisayar Laboratuarı

MEZUNİYET ÜNVANI:

Meslek Elemanı

MEZUN OLDUKTAN SONRAKİ İŞ SAHALARI:

Programdan mezun olan öğrenciler, fabrikalarda dokuyucu, özel şirketlerde desinatör, Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının açmış olduğu kurslarda halı öğretmeni olarak çalışabilirler. Deri fabrikalarında, giyim ve ev aksesuarları üreten küçük işletmelerde ve turizm sektöründe hediyelik eşya  yapımında çalışabilirler.

ATÖLYELERDEN GENEL BİR GÖRÜNÜM

TAKI TASARIMI VE SÜS TAŞLARI İŞLEMECİLİĞİ PROGRAMI

PROGRAMIN ÖĞRETİM ELEMANLARI

  • Öğr. Gör. Yıldız GERDAN (Koordinatör)

·    Öğr. Gör. Hüseyin ŞAHİN

ÖĞRENCİ KONTENJANI:

40 (1.Öğretim)

MEVCUT ŞARTLAR:

2 derslik, 1 teknik resim sınıfı, 1 atölye, 1 bilgisayar laboratuarı

MEZUNİYET ÜNVANI:

Tekniker


                              Ametist Yüzükler

Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği Programı Amacı:

Program Dursunbey Meslek Yüksekokul bünyesinde 2005–2006 güz yarıyılında öğretim faaliyetine geçmiştir.

Programın açılmasında Dursunbey yöresi Gügü köyünden çıkan ve dünyada ikinci rezerv yeri olarak bilinen ametist taşı, programın açılmasında en önemli faktörlerden biridir.

Tasarım, taş ve metal olmak üzere üç temel branşta teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir. Tasarımla ilgili temel takı tasarımı ilkeleri doğrultusunda geçmişten günümüze kadar her türden form ve figürlerden yararlanarak yeni ürünlerin tasarlanması. Süs taşı kıymetli ve yarı kıymetli süs taşlarının ham yada işlenmiş halde tanınması ve isimlendirilmesi, arazide ham olarak tespit edilmesi ve çıkartılması, bunların muhtelif yöntemlerle işlenerek mamul hale getirilmesi. Metalle ilgili el işlemeciliğine yönelik malzemelerin tanıtımı ve kullanım teknikleri kuyumculuk meslek bilgisi ve değerli metallerle takı üretimi konularını içerir.

      Ametist Kolye Ucu               Ametist Kolyeler

Programa ait iki atölye bulunmaktadır.

- Uygulamalı Takı Üretim Atölyesi

- Süstaşı Atölyesi

                                 Gümüş Kolye

İstihdam Alanları:

Kuyumculuk sektöründe değerli taş, tasarım satış imalat vb. branşlarda faaliyet gösteren fabrika ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

  Kum boncuk örmeden kolye                      Kolye

                              İLETİŞİM

ADRES:

madde işaretiDursunbey MYO. Hıdırlık Mevkii 10800 Dursunbey / BALIKESİR


TELEFON:

madde işareti+90 266 662 49 40


FAKS:

madde işareti+90 266 662 49 41


E-MAIL:

madde işaretidursunbey@balikesir.edu.tr

madde işaretidurmyo@balikesir.edu.tr

WEB:

madde işaretihttp://dursunbey.balikesir.edu.tr