Hüseyin SAK

Hüseyin SAK
 1950 yılında Balıkesir, Dursunbey’de doğdu. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi’nden mezuniyetini müteakip, Paris-I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde iktisat doktorası yaptı (1979).
 

Meslek hayatına 1979 yılı sonunda –İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu adı ile Bursa İTİA bünyesinde iken YÖK Kanunu ile adı değiştirilerek Uludağ Üniversitesi’ne bağlanan ve halen Balıkesir Üniversitesi bünyesinde öğretime devam eden– Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda Kamu Maliyesi Öğretim Görevlisi olarak başladı ve 1982 yılında Yardımcı Doçent unvanı ile İktisat Öğretim Üyeliğine geçti. Adı geçen Yüksekokul’da akademik fonksiyonlarının yanında idari görevler de üstlenerek, önce Müdür Yardımcısı, ardından da 1982 yılından itibaren Yüksekokul Müdürü olarak görev yaptı. Söz konusu görevini sürdürmekte iken, 1984 yılında naklen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Daire Başkanı olarak atanan Hüseyin Sak, bu görevinin ardından, anılan kurumda geçirdiği yaklaşık 18 yıl boyunca sırasıyla; T.C. Cidde Başkonsolosluğu Ekonomi ve Ticaret Müşaviri (1988-1991), Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, “Ekonomik Analiz”, “Uluslararası Sermaye Piyasaları” ve “Dünya Ekonomileri İzleme” Daireleri Başkanı (1991-1996), T.C. Bahreyn Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri (1996-1999) olarak çalıştı.

 

Bürokratik görevlerinin yanı sıra akademik çalışmalarını da sürdürerek 1987 yılında İktisat Doçenti unvanını aldı. Ayrıca, 2000-2002 yılları arasında Başkent Üniversitesi MBA Programında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak, “İktisada Giriş” ve “Dünya Ekonomisinde Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi”  derslerini verdi.

 

Bahreyn’deki yurt dışı görevinin ardından atandığı “Hazine Uzmanı” kadrosunda iken, geçici görevlendirme ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda “Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi” Başkanlığını üstlenen (1 Nisan 2002)  Doç. Dr. Hüseyin Sak, 1 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurul Üyesi olarak atandı ve 5 Haziran 2002 tarihinde yemin ederek görevine başladı.17 Aralık 2003 tarihli ve 2003/6695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurul İkinci Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Hüseyin Sak şu anda Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurul üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babası Doç. Dr. Hüseyin SAK, Fransızca, İngilizce ve Arapça biliyor.


Sadi GÜVEN

Sadi GÜVEN
Sadi Güven, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 24 Haziran 1955'te doğdu. Dursunbey Lisesini, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Güven, Narman, İslahiye Sorgu Hakimliği, İslahiye, Malkara, Fethiye, Ankara hakimliği, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.  Yargıtay üyeliğine 13 Temmuz 2008'de seçilen ve 17. Hukuk Dairesi Üyesi olarak görev yapan şu anda Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Sadi Güven, evli ve bir çocuk babasıdır. 
M. Ruhi YILMAZ

M. Ruhi YILMAZ

Dursunbey'de İlköğrenimini bitirdikten sonra İstanbul İmam Hatip Lisesini bitirerek yüksek öğrenimini İstanbul Edebiyat Fakültesinde tamamlamıştır.  Belediye Başkanı Mehmet Ruhi Yılmaz 1977 yılında ilk görev yeri olan Kocaeli-Gebze Denizli Köyü Cami İmam Hatibi olarak görev yaptıktan sonra 1983 yılında Ordu Aybastı İmam Hatip Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yapmış ve askerlik dönüşünde Dursunbey İmam Hatip Lisesinde Edebiyat öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

1995 yılında Milletvekilliği adaylığından sonra yine Dursunbey'de öğretmenlik görevini yürütmekteyken 1997 yılında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü olarak göreve başlamış ve daha sonra 1998 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde danışman olarak görev yapmıştır.

1999 yılında yapılan Yerel Seçimlerden buyana 3 dönemdir Dursunbey Belediye Başkanılığı görevini yapmaktadır.

Ramazan BAHÇAVAN

Ramazan BAHÇAVAN
1963 yılında Balıkesir İli Dursunbey İlçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Dursunbey de tamamladıktan sonra, Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesini 1988 yılında bitirmiştir.Askerlik görevini yedek subay olarak tamamladıktan sonra özel sektörde faaliyet gösteren bir yem fabrikasında teknik müdür olarak 1 yıl görev almıştır. 

Daha sonra da kendisine ait olan iş yerini kurmuştur.
1999 – 2004 yılları arası İl Genel Meclisi üyesi olarak görev almış ve 2009 mahalli seçimlerinde tekrar İl Genel Meclisi üyesi olarak seçilmiştir.Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinde de bulunmuş ve 2006 yılından İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimine kadar kendi iş yeri dışında ortak olduğu inşaat sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette de müdür olarak çalışmıştır.

2
011 Nisan ayından bugüne İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini sürdüren Ramazan BAHÇAVAN evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ali Osman SALİ


  

Kişisel Bilgiler
1959 Dursunbey (Balıkesir) Doğumlu, Evli, 3 çocuklu

Profil
Başbakanlık Teftiş Kurulu mensubu ve Başbakanlık Başmüfettişi ünvanıyla; Başbakan'ın emri veya onayı ile Bakanlıklarda, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, özel sektör kuruluşlarında, ekonomik ve sosyal kuruluşlarda v.b. alanlarda, bürokrasi, özel ve kamu kesimini en üst düzeyde ele alarak doğrudan Başbakan adına inceleme, araştırma ve denetim yapmak.

Eğitim Durumu
Lisans : İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü - 1984
Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk ABD - 1986
Doktora : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk ABD - 1990

Akademik Çalışmalar
Yaşlılık Sigortası Aktüerya Hesaplarının Hukuksal Çerçevesi (Yayımlanmış Kitap - 1988)
Anayasal Maliye (Yayımlanmamış Kitap - 1994)
Bütçe Dışı Fonların Hukuksal Düzeni (Doktora Tezi - 1990)
Mali Hukuk, Kamu Yönetimi, Yolsuzluk, Siyaset Bürokrasi İlişkileri üzerine yayımlanmış makaleler.

Kariyer
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı - 1984/1987
Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı - 1988/1990
Başbakanlık Müfettişliği - 1990/1992
Başbakanlık Başmüfettişliği - 1992/1996
Devlet Personel Başkanlığı - 1996/1998
Başbakanlık Başmüfettişliği - 1998/ (-)

Mesleki Çalışmalar
Başbakanlık Müfettişliği ve Başmüfettişliği Sırasında:
Türk Bankacılık Sisteminde, Merkez Bankası'nda ve kamu bankalarında,
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde,
Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında,
Dış Ticaret Rejimi, Gümrük ve Vergi Alanlarında,
Sağlık, Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardım Alanlarında,
Gençlik ve Spor Alanlarında,
Madencilik ve Enerji Alanlarında,
Bağımsız İdari Otoritelerde,
Eğitim Sisteminde,

Üst düzey inceleme, araştırma ve soruşturmalar.

Türk Denetim sisteminin uluslar arası standartlara kavuşturulması, yeniden yapılandırılması için çeşitli araştırmalar, mevzuat çalışmaları.

Başbakanlığı temsilen TÜBİTAK Denetçiliği.

Çeşitli konferanslarda Anayasa, Türk Denetim Sistemi, Kamu Yönetimi ve Kamu Görevlileri konularında yapılan sunumlar.
Kamu Yönetiminin Sadeleştirilmesi (Yalın Yönetim), Yolsuzlukla Mücadele ve Yerinden Yönetim Projeleri.
Devlet Personel Başkanlığı Sırasında:
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Ücret Rejiminin Kurulması. (Türkiye'de halen bu sistem uygulanmaktadır)
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa alternatif olarak, Memurlar Kanunu Tasarı taslağı (Bakanlar Kurulunca halen desteklenen tek metindir),
Kamuda Ücret Sisteminin Sadeleştirilmesi ve Birleştirilmesine Yönelik Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Hak ve Yardımlarına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı (Bakanlar Kurulunca halen desteklenen tek metindir),
Devlet Memurluğuna Giriş için Merkezi Sınav, Merkezi Yerleştirme Uygulamalarının İlk Hazırlık Çalışmaları,
Devlet Memurlarının Hizmet içi Eğitime Dayalı Yükselme Sisteminde Hazırlık Çalışmaları,
Kamu Kurumlarında İş Analizleri ve Görev Tanımlarının Yapılmasına Yönelik İlkelerin Belirlenmesi, Norm Kadro çalışmaları (Halen Kamu Kurumlarınca Bu İlkeler Çerçevesinde Kurumsal Bazda Çalışmalar Yürütülmektedir),
Engellilerin Kamuda İstihdamının Merkezileştirilerek Takibi,Belediyelerin Personel Birimi Yöneticilerinin Eğitimi,

Yabancı Dil
Fransızca (İyi Düzey)
İngilizce (Orta Düzey)
Arapça (Orta Düzey)

İlgi Alanları
Şiir, hikaye ve fikir yazıları (Çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmıştır)