Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şükrü Özdemir:

Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Şükrü Özdemir, “Sağlık tesislerimiz ve birlik genelinde başarı gruplarında 1 ile 3 basamak arasında gelişme gösterilmiştir” dedi.Yıl sonu itibariyle görevinden ayrılıp, Ankara’da...

Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şükrü Özdemir:

Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Şükrü Özdemir, “Sağlık tesislerimiz ve birlik genelinde başarı gruplarında 1 ile 3 basamak arasında gelişme gösterilmiştir” dedi.Yıl sonu itibariyle görevinden ayrılıp, Ankara’da...

29 Aralık 2014 Pazartesi 15:51
Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri  Şükrü Özdemir:
Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Şükrü Özdemir, “Sağlık tesislerimiz ve birlik genelinde başarı gruplarında 1 ile 3 basamak arasında gelişme gösterilmiştir” dedi.
Yıl sonu itibariyle görevinden ayrılıp, Ankara’da geldiği yere dönecek olan Uz. Dr. Şükrü Özdemir, Malatya’da görev yaptığı süre içerisinde yaptığı hizmetleri yazılı açıklamada yaparak bildirdi.
Özdemir, şunları belirtti. “2 Kasım 2012 tarihi itibariyle kurulan Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin 2 yıl süre ile gerçekleştirdiği çalışmalar şöyledir: Malatya Devlet Hastanesi ile ilgili olarak eski 400 yataklı 2 hastanenin birleştirilerek 640 yataklı/800 kapasiteli Yeni Hastane Binasına taşınması şeklinde alınan karar ve yapılan planlama, Genel Sekreterliğimizce yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde yeniden gözden geçirilmiş, Valiliğimiz, Kurum Başkanlığımız ve Bakanlığımızın onayı ve desteği alınarak Beydağı Kampüs binasının, yeni yapılacak 300 yataklı Kadın-Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 150 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hizmete açılana kadar Kadın Doğum-Çocuk ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olarak hizmet vermesi sağlanmıştır.
Yeni Binamızın da teslim alınması sonrası en kısa sürede hizmete açılabilmesi için Hastane Yönetimimizle birlikte cihaz-donanım temini ve taşınma öncesi hazırlıklar çok önceden planlanarak bina teslim alınmadan önce tamamlanmıştır. Kurum Başkanlığımızın ve Bakanlığımızın hizmete açın talimatından sonra da 27 gün gibi kısa süre içinde ve resmen teslimi de bu süre içinde yapılarak eski hastanelerden yapılan gerekli taşımalar birlikte hemen hemen tüm birimleri ile hizmet vermesi sağlanmıştır.
Bu yolla yatak kapasitesi 800’den 1040’a çıkarılmış, Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servis Hizmetleri bu binada verilerek Yeni Binanın acil yükünün önemli bir kısmı buraya kaydırılarak hizmet kapasitesi ve niteliğinde önemli iyileşme gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Merkez Kampüste idari bölüm olarak kullanılan ve tarihi niteliği olan binanın; semt polikliniği olarak hizmet vermesi sağlanmıştır. Hastanemize bağlı TRSM’lerin (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) birincisi 2013 Temmuz ayı içinde hizmete başlatılmış olup; kamudan temin edilen 2. Binanın tadilatı devam etmektedir. Tadilatın bitmesi ile birlikte 2-3 ay içinde hizmete açılacaktır.
Çocuk İzlem Merkezi ( ÇİM ) için yer belirlenmiş olup Kurum Başkanlığımızın ve Bakanlığımızın izin ve onayı alınmıştır. Gerekli tadilatlar tamamlandıktan sonra hizmet vermesi sağlanacaktır. Amatem için ön izin alınmış olup tescil işlemleri için dosya Sağlık Müdürlüğümüze sunulmuştur. Tescil işlemlerinin tamamlanması ile birlikte hizmet sunumuna başlanacaktır.
Hayırsever tarafından yapılan Arapgir Devlet Hastanesi’nin eksik üniteleri (Diyaliz, sterilizasyon, merkezi gaz sistemi ve sıcak su sistemi) ivedilikle tamamlanıp, cihaz ve donanım ihtiyaçları zamanında karşılanarak Sayın Bakanımızın teşrifi ile hizmete açılması sağlanmıştır.
Pütürge Devlet Hastanesinin Yeni Binası tamamlanmış olup, gerekli cihaz ve donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’nun ilimizde gerçekleştirdiği toplu açılış töreni kapsamında resmi açılışı yapılarak10.10.2014 tarihinde hizmete açılmıştır.
Hekimhan Devlet Hastanesinin Yeni Binası için gerekli cihaz ve donanım temin süreci başlatılmış olup Binanın 2015 yılının ilk aylarında teslim alınması ile birlikte hizmete açılması sağlanacaktır.
Doğanşehir ve Akçadağ Devlet Hastanelerimizin Yeni Binalarının inşaatı devam etmektedir. 2015 yılı içinde hizmete açılmaları planlanmıştır.
150 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ihale süreci tamamlanmış, 300 yataklı Kadın-Doğum ve Çocuk Hastanesi ihale aşamasında ve 60 Ünitlik ADSM proje aşamasındadır. Bu tesislerimizin 3-5 yıl içinde hizmete başlaması planlanmaktadır.
Özellikli Hizmetler kapsamında:
Erişkin yoğun bakımlarımızın nitelikleri ve yatak sayıları arttırılarak C Grubu 3 Hastanemizde 1. Basamak, Malatya Devlet Hastanemizde de 3. Basamak yoğun bakım hizmeti ilk defa verilmeye başlanmıştır. Yatak sayısındaki önemli artışa rağmen niteliğin arttırılması nedeniyle yatak doluluk oranlarında da önemli artış sağlanmıştır.
Yeni doğan yoğun bakım ve çocuk yoğun bakımları ile ilgili nihai hedef sayısına Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin hizmete girmesi ile birlikte ulaşma imkanı olmakla birlikte bu zamana kadarki ihtiyacın karşılanması için Beydağı Kampüsünde 24 Yataklı 2. ve 3. basamak hizmeti verilebilecek ünite için hazırlanan projemize Kurum Başkanlığımızca onay verilmesi durumunda bu konudaki önemli bir ihtiyaç karşılanmış olacaktır.
ROP ve Perinatal Merkezlerinin de Yeni Hastane beklenmeden hizmet verebilmesi sağlanabilecektir.
Anjiyo, KVC ve ESWL hizmetleri için temin süreci devam etmekte olup 2015 yılının ilk aylarında hizmete başlanması planlanmaktadır. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi Planlaması kapsamında LİNAC, Robotik Kemoterapi Üniteleri ile ilgili talebimizin Kurum Başkanlığımızın planlamalarına uygun olarak kabul edilmesi ile birlikte 2015 yılında bu merkezimize, palyatif bakım hizmetleri de eklenerek hizmet verilmesi planlanmaktadır.
-İldeki acil müracaat oranları (yüzde 38), hekim potansiyeli ve polikliniklerin oda sayısı ile fiziki koşulları dikkate alınarak, acil hizmetlerinin etkinliğinin ve niteliğinin arttırılması ve poliklinik hizmetlerinin daha geniş zaman süresi içinde daha iyi koşullarda verilebilmesi amacı ile 15.11.2012 tarihinde vardiya uygulamasına başlanmış, Yeni Hastane Binasının 18.09.2013 tarihinde hizmete girmesi ile birlikte poliklinik oda sayısının arttırılarak 240’a çıkarılması ve Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinin Beydağı Kampüsü’nde yapılandırılarak acil yükünün dağıtılması üzerine; hekimlerimizden gelen talepler de dikkate alınarak, Şubat 2014 tarihinden itibaren vardiya uygulamasından vazgeçilerek mesai dışı uygulamasına geçilmiştir. Mesai dışı uygulamasının Danıştay iptali nedeni ile sonlandırılmak zorunda kalınması üzerine hastane yönetimi ve hekimlerimizin talepleri ile birlikte hizmet ihtiyaçları yeniden değerlendirilerek vardiya polikliniği uygulamasının 13:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine devam edilmiştir. Daha çok icap yolu ile tutulan branş nöbetleri acil hizmet gerektiren tüm branşlarda 7/24 olarak branş nöbeti şeklinde verilmeye başlanmıştır. Malatya Devlet Hastanesinin Acil seviyesi 2. seviyeden 3. Seviyeye çıkarılarak tescil edilmiştir.
Diyaliz Hizmetleri ihtiyaca göre yeniden yapılandırılarak Arapgir’de belli dönemlerde verilen hizmetler daha fazla sayıdaki cihazla tüm yıl boyunca verilmeye başlanmış, Hekimhan’ın kapasitesi 3 cihazdan 5’e çıkarılarak hizmet alamayan bazı hastaların hizmet alabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca merkez ve diğer ilçelerle birlikte Arapgir ve Pütürge’nin diyaliz hastalarına da taşıma hizmeti verilerek komşu illerdeki kırsal hastalar dahil daha fazla hastanın bu merkezlerimizden hizmet alması sağlanmıştır.
Genel Sekreterliğimizin Verimlilik Birimi tarafından birliğimize bağlı sağlık tesislerinin yöneticisi ve idarecileri ile verimlilik kriterleri çerçevesinde aylık değerlendirmeler yapılmaktadır. Sağlık Tesislerimiz ve Birlik Geneli için hazırlanan karneler üzerinden ilgili tüm yönetici ve çalışanlarla aylık düzenli değerlendirme toplantıları yapılmakta, belirlenen sorunlu alanlarda gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Toplantıların bir kısmı birlik merkezinde bir kısmı ise sağlık tesislerimizde düzenlenmektedir. Ayrıca Genel Sekreterimiz, Başkanlarımız ve Verimlilik Birimimiz bünyesinde oluşturulan ekipler aracılığı ile haberli ve habersiz değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Bu amaçla her sağlık tesisimiz yerinde değerlendirilerek (en azı 5 (beş) olmak üzere, bazı sağlık tesislerimiz ise 10 (on)’dan fazla), saptanan sorunlara yönelik gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Kurum Başkanlığımızın İlk karne değerlendirmesinde tüm sağlık tesislerimizde ve birlik genelinde geçici ve başlangıç karnelerine göre önemli iyileşmeler sağlanmış, sağlık tesislerimiz ve birlik genelinde başarı gruplarında 1 ile 3 basamak arasında gelişme gösterilmiştir. Genel Sekreterliğimizce 2014 yılının ilk 11 ayı için yapılan değerlendirmede de ilk karneye göre başarı gruplarında yükselişin devam ettiği görülmektedir.“
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.